Jaarlijks Vrijwilligersfeest De Speelwinkel, nu voor de veertigste keer

Elk jaar zet het bestuur van De Speelwinkel de vrijwilligers in het zonnetje en trakteert hen op een uitstapje of activiteit, afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Op 10 november j.l. was het weer zover, met deze keer een speciaal tintje: De Speelwinkel bestaat dit seizoen 40 jaar! En daar werd bij stilgestaan. Bijzondere aandacht werd uiteraard geschonken aan het feit dat hiermee ook onze oudste roerganger Sarie Donk  al veertig jaar,  zomer en winter, in voor- en tegenspoed en eigenlijk wel dag en nacht, klaar staat om De Speelwinkel en haar activiteiten gaande te houden, maar in feite ook altijd voor de bewoners van de hele Raambuurt, als het nodig is.

De voorzitter, Cees van Schaik, memoreerde dit in zijn toespraak en naast een mooi cadeau voor twee personen werd Sarie dan ook uitgeroepen tot first lady van De Speelwinkel en zoals dat hoort, “bekroond”. We danken van hieruit Sarie nogmaals voor al haar inspanningen, hulp, betrouwbare adviezen en bemiddeling.

Het feest voor de vrijwilligers bestond na de ontvangst uit een speurtocht in groepjes door de stad, waarin diverse opdrachten moesten worden uitgevoerd bij de lokale middenstand en legendarische plekken in de stad. Bij terugkeer in De Speelwinkel werden de ervaringen uitgewisseld bij een hapje en een drankje en na de maaltijd  trad de band “Two for six o’ One” voor ons op met een prachtig repertoire

En het is nog niet gedaan met de viering van ons jublileum, want tijdens de nieuwjaarsborrel in januari a.s. gaan we het feit in een breder verband nog een keer vieren. Houd onze diverse media in de gaten!