Stille tochten

Op 4 mei herdenken wij met elkaar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en allen die waar ook ter wereld voor onze vrijheid zijn gevallen. Voorafgaande aan de herdenking op de Markt te Gouda worden zoals gebruikelijk Stille Tochten gelopen met bloemleggingen bij de 7 door de Oorlogs Graven Srondtichting erkende graven van omgekomen verzetsmensen en militairen.

Net als voorgaande jaren wil de Stichting 4 & 5 mei Gouda drie Stille Tochten lopen in samenwerking met de Consul van de Oorlogsgravenstichting en het Gemeentebestuur.

De Stille Tochten vertrekken vanaf de RK Begraafplaats aan de Graaf Florisweg,  vanaf de Oude Begraafplaats aan de Vorstmanstraat en ook vanaf de IJsselhofaan de Goejanverwelledijk. De aanvangstijden zijn rond 19.00 uur,

Hierbij nodigen we iedereen uit om mee te lopen met een van de drie stoeten. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om deel te nemen aan de stille tochten en te komen naar één van de startpunten van de drie tochten. Daarvandaan lopen de stoeten richting het herdenkingsmonument aan het Stadhuis op de Markt.  U hoeft zich niet aan te melden maar u kunt gewoon aansluiten bij de drie startpunten bij de ingang van de begraafplaatsen.

De Stichting 4 & 5 mei Gouda en de Consul van de OGS hopen dat de opkomst ook dit jaar groot zal zijn. Mogen wij op uw aanwezigheid rekenen? Herdenken is en blijft een noodzaak en een belangrijk feit om mee te geven aan onze jongeren. Gezamenlijk herdenken brengt mensen samen. Door mee te lopen of de herdenking bij te wonen tonen we samen de verkregen vrijheid te waarderen en te respecteren. Juist in de huidige tijd van internationale spanningen is dit belangrijk.

De organisatie hoopt u op zaterdag 4 mei a.s. bij één van de Stille Tochten of op de Markt bij het herdenkings-monument te ontmoeten.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan zijn wij bereikbaar via het volgende mailadres Stichting4en5meiGouda@gmail.com

Stichting 4 en 5 Mei Gouda en Consul van de Oorlogsgravenstichting